Svog prvog Njemačkog ovčara nabavio sam 1980god., to je bio pravi kućni ljubimac, ali i zaštinik naše obitelji. Od tada Njemački ovčar je pasmina broj jedan za mene.
Uzgojem sam se počeo baviti 2000god. nabavivši svoju prvu ženkicu, a uzgajivačnicu sam registrirao 2004god. pod imenom EMENATA.
Kako je Njemački ovčar pas koji zahtijeva puno rada, ako želite ići u uzgoj Njemačkih ovčara, vaš pas mora položiti i radni ispit, kojim vi dobijate dozvolu za uzgoj Njemačkih ovčara.
Osim uzgoja Njemačkoih ovčara, fasciniran mogućnostima učenja pasa, također me je i privukla mogućnost školovanja pasa svih pasmina, tako da sam odlučio pokrenuti i školu pasa, da bi dobio dozvolu za školovanje pasa, položio sam i ispite za vodiča pasa, voditelja tečaja i tragopolagača.